Fjernhealing | Healing | Quantum Healing Regresjon: QHHT / BQH | Kinesiologi

Kanal for healingkraften, som den er ment for deg!
Meny nederst på siden
Forrige side: Mulige reaksjoner på healing og fjernhealing Neste side: Quantum Healing sesjonshistorier

 

Spørsmål og svar

Svar på vanlige spørsmål om healing og fjernhealing

Hvordan er fjernhealing mulig?

Healingkraften er en energi som alltid er tilgjengelig. Avstander har ingen betydning fordi den er uavhengig av tid og rom. Vi kan ikke se denne kraften med det blotte øyet selv om den er tydelig følbar for healeren og ofte også for mottakeren. En healer har evne til å aktivere/åpne opp for healingenergien og formidle disse vibrasjonene av rent hvitt lys til mottakeren (lys er et resultat av vibrasjoner/energi). Dette gjør healeren ved å bevisst fokusere sin intensjon mot å hjelpe mottakeren og kanalisere (sende) healingenergi. Det er viktig å forstå at alt i universet er former for energi og frekvenser (vibrasjoner). Vi er sammensatt av celler som igjen er bygget opp av atomer, og inne i hvert eneste atom vibrerer det en konstant strøm av energi! Min beste måte å forklare det på er at healeren via det kollektive sinnet oppretter en kobling til mottakeren som gjør at healingenergien kanaliseres til riktig person. Det er ingen tidsforsinkelse og healingkraften er tilgjengelig for mottakeren i samme øyeblikk som healeren kobler seg på og begynner å kanalisere kraften. Healeren holder kanalen åpen slik at vedkommende har muligheten til å ta i mot og anvende lyset/kraften i det aktuelle tidsrommet (dette skjer automatisk uten at mottaker må gjøre noe selv). Ettersom tanker og følelser også er energi er det viktig at healeren har minst mulig "grums" i sitt eget energisystem, for ikke å være til hinder for den rene healingenergien.

Personer som har behov for healing vil alltid ha ett svekket energifelt (aura) og da en lavere vibrasjon som gjør at energiflyten ikke er optimal lenger. Chakraene som er energisenterene i kroppen, er i ubalanse. Dette skaper hull og/eller blokkeringer i energikroppens system. Man kan si at lyset er svekket. Når healeren kanaliserer det rene hvite lyset fra kilden kan mottakeren bruke dette (bevisst og/eller ubevisst) til å rense chakraene og auraen sin og gjenopprette balansen. Energien flyter bedre igjen og lyset blir sterkere. Det er imidlertid ingen automatikk i at fjernhealing virker hver gang eller på alle mottakere. Dette kan du lese mer om i avsnittet nedenfor. 

Hvilke forhold kan ha betydning for virkninger av healing?

Hvordan healingkraften tas i mot og er til nytte for mottakeren avhenger av en rekke individuelle forhold på ulike plan. Blant annet handler det om aksept og tillatelse. Healerens oppgave er å kanalisere healingkraften til mottakeren som da gis mulighet til å helbrede seg selv. Mottaker trenger ikke aktivt å gjøre noe fordi dette er prosesser som styrer seg selv i forhold til hva sjelen eller "Høyere Selv" tilllater. Noen mennesker kan helt eller delvis blokkere for sin egen healing uten at de nødvendigvis er klar over det selv. Det kan også være karmiske forhold som er til hindrer for healingprosessen. Enkelte plager eksisterer eller oppstår som katalysatorer for innsikt, læring og vekst eller som et signal om at man må skifte retning eller endre på ting i forhold til noe. I slike tilfeller vil healing først være mulig når symptomet har tjent sin hensikt og man ikke lenger har bruk for det. Derfor kan tidsaspektet være av betydning. Om tiden er riktig vil healing kunne skje.

Om symptomet har oppstått på grunn av egne frie valg og ikke har betydning i forhold til kontrakter, livsoppgaver og andre sjelelige/åndelige forhold, kan det heales fullstendig på et øyeblikk eller gradvis over tid. Symptomer kan også eksistere eller oppstå som følge av erfaringer/hendelser i tidligere liv. Noen mennesker har på et sjeleplan selv valgt å erfare å være syk/ha en sykdom og vil da ikke få hjelp i forhold til dette, mens andre bevisst ønsker å være syk av forskjellige grunner uten å ville innrømme det. Da vil den frie viljen til denne personen hindre healingprosessen. Å svare på om healing hjelper i forhold til en spesifikk plage eller sykdom er derfor umulig fordi enhver healingprosess er individuelt betinget. 

Når det er sagt; healing og fjernhealing oppleves generelt å være til god hjelp for de aller fleste uavhengig av tilstand. Vårt vesen består av mer enn bare den fysiske kroppen og ubalanser og blokkeringer har vi alle på ett eller flere nivåer. Nettopp derfor vil healing som regel alltid oppleves å være eller gi noe positivt der og da, i en eller annen form. Selv om man ikke nødvendigvis opplever bedring i forhold til det man håpet. Fordi healing bidrar til at prosesser settes i gang vil positive endringer kunne manifestere seg på et senere tidspunkt.

Hvor mange behandlinger er nødvendig?

Det finnes ingen fasit på dette. Det avhenger av flere forhold og er helt individuelt. Generelt kan man peke på følgende forhold:

Hvor mottakelig man er. Dette har ikke noe som helst med tro å gjøre. Det er individuelt og kan også være tids- og/eller situasjonsavhengig.
Helsetilstanden sett under ett (fysisk, psykisk etc.).
Hvor lenge man har vært plaget/syk samt type plage/sykdom.
Healerens evne til å kanalisere healingkraften over på klienten. I tillegg kan også den energimessige "matchen" mellom healer og klient være av betydning.
Vennligst unngå å skru forventningene dine for høyt da eventuelle virkninger kan være høyst individuelle og forskjellige. På den måten unngår du å føle skuffelse om behandlingen ikke gav de forventede resultatene. Effekter av healing kan komme i mange former og på ulike tidspunkt for den enkelte.

"Healing er som å plante et frø som begynner å spire. På ett eller annet tidspunkt vil det trenge gjennom og bli til en blomst, men det er individuelt hvor raskt spiren vokser og blir synlig i all sin prakt. Healingen skjer i det indre. Vit at frøet er plantet og stol på at vekstprosessen har startet."
Du må selv avgjøre hvor mange behandlinger/energioverføringer som er nødvendig eller ønskelig. Ofte kan 1-3 ganger være tilstrekkelig i forhold til det man primært ønsket healing for, mens andre kan ha eller føle behov for flere. Om det er tvil om nytten det gir/har gitt så anbefaler jeg å gi det mer tid da virkninger kan manifestere seg over lengre tidsrom. Andre kan være best tjent med å motta slik hjelp med jevne mellomrom over lang tid, eksempelvis om tilstanden er kronisk. I slike tilfeller kan healing være til hjelp som lindrende behandling. Noen benytter healing eller fjernhealing som en slags åndelig spa-behandling for nytelse, velvære og avslapning. 

Ps! Selv om man ikke nødvendigvis opplever bedring i forhold til det man aller mest ønsket vil healing på generelt grunnlag uansett bidra positivt i en eller annen form, på en måte og tidspunkt som er riktig for den enkelte. Det kan være man føler at "noe" har endret seg men klarer ikke å sette fingeren på det fordi det er på et annet plan enn det fysiske. Vi fungerer på mange plan og enhver positiv endring vil påvirke helheten fordi alt er forbundet og henger sammen. Om man har fått healing tidligere som ikke har gitt noen virkning man er bevisst på, kan healing på et senere tidspunkt kunne gi en helt annen opplevelse og resultat.

Hvor ofte kan man gjenta behandlingen/motta energioverføringer? 

Det finnes ingen bestemte regler på hvor hyppig man kan benytte seg av healing eller fjernhealing. Dette må hver enkelt kjenne på- og bestemme selv. Merker man en umiddelbar bedring kan behandlingen gjerne gjentas allerede dagen etter om man vil eller føler behov for det. Det er ingenting i veien med motta healing flere dager etter hverandre.

Healing og fjernhealing kan være meget kraftfull. Ved bestilling av en "pakke" behandlinger/energioverføringer kan det være greit å spre disse over ett litt lengre tidsrom og ikke 2 dager på rad, selv om dette i utgangspunktet ikke skal ha noe å si. Et intervall på 2-4 dager mellom hver fjernhealing kan være passelig for de aller fleste. For nær-healing kan 1-2 behandlinger i uken være passelig.

Er man usikker på om man har hatt noen effekt kan det være greit å vente litt om man vurderer å bestille healing og/eller fjernhealing. Dette som nevnt fordi virkninger kan komme etter noe tid og/eller at man først på et senere tidspunkt blir oppmerksom på positive endringer.