Fjernhealing | Healing | Quantum Healing Regresjon: QHHT / BQH | Kinesiologi

Kanal for healingkraften, som den er ment for deg!
Meny nederst på siden
Forrige side: Energikroppen | Auraen Neste side: Kanaliserte budskap

 

Sykdom og healing

Årsaker og forhold som skaper sykdom

Det er mange ting som kan være med på å skape sykdommer, plager og smerter. Når noe er galt reagerer kroppen ved å utvikle symptomer som et varsel om at noe er galt i ubalanse. Det typiske er fysiske smerter, utslett osv. Nå er det ikke fullt så enkelt bestandig å bare kunne ta en pille da det i de fleste tilfeller kun demper symptomet uten å gjøre noe med årsaken. Så lenge man tror/mener at kroppen vår bare er en fysisk maskin er det begrenset hva man har av verktøy til å hjelpe seg med, som medisiner og kirurgi. Ser man derimot at vi alle er forbundet med hverandre og en del av alt som er og at vi påvirkes av- og samhandler med alt omkring oss, blir "verktøykassen" straks mye mer innholdsrik og mulighetene større!

Denne kunnskapen har urbefolkninger hatt- og brukt i årtusener men mye har blitt glemt, motarbeidet og/eller holdt skjult av krefter i det moderne samfunnet. De seneste årene har det blitt gjort mange nye oppdagelser innen alternativ forskning som klart viser det finnes noe mer enn det vitenskapen tidligere ikke har kunnet bevise.  Noe vi ikke kan se men som likefullt er der. Et usynlig FELT av INFORMASJON, LYS OG KJÆRLIGHET! (Ref. Eric Pearl). Tips: Se filmen "The living matrix".

Ting som kan være med på å skape plager og sykdom er negative tankemønstre, fordømmelse av selvet og undertrykkelse av følelser. Hele livet blir vi påvirket av meninger, formaninger, forventninger, krav og reaksjoner fra omgivelsene våre (familie, venner, kollegaer, nærmiljø, og media). Disse opplevelsene er med på å forme våre tanker, følelser og reaksjoner og danner grunnlag hvordan vi oppfatter oss selv. Det skapes en falsk identitet hvor vi tror vi er noe annet enn den vi egentlig er. Mange føler at de ikke er gode nok og forsøker derfor å leve opp til andres forventninger eller hva de feilaktig tror at andre forventer av dem. Eller så kan det være at de på grunn av tillærte oppfatninger (trossystemer) lar være å følge sine innerste håp og drømmer. Trossystemer er oppfatninger vi selv ikke er bevisste på. Når man over tid undertrykker følelser, lever for å tilfredsstille andre, lar være å stå opp for egne meninger, handler i strid med det sjelen egentlig ønsker etc., så skapes det blokkeringer og ubalanser i energikroppen som igjen vil føre til plager og/eller sykdom.

Det er viktig å være oppmerksom på at negative følelser som sinne, hat, sjalusi, bitterhet og lignende ikke er bra for oss. I det lange løp fører det til plager og sykdom. Sinne kan for eksempel være en årsak til utvikling av kreft. Karma er et annet aspekt som også kan være en medvirkende årsak til at vi opplever vanskelige ting i livet. Vi møter visse omstendigheter for å erfare hvordan våre valg/handlinger har påvirket andre, for så å ta lærdom av det og forløse det. Karma er ofte skapt i et tidligere liv. Slike erfaringer er nødvendige få at vi skal utvikle oss videre som sjeler. En måte å oppheve karma på er å tilgi seg selv og andre. Når noen opplever å ikke være mottakelig for healing i forhold til et spesifikt problem så kan dette forklares ut fra prinsippet om karma. Det at healing ikke skjer kan også ha andre årsaker. Kanskje er ikke tiden riktig akkurat der og da fordi det er noe annet vi må lære, innse eller erfare først. Ofte er det nødvendig at man selv gjør noen endringer i livet før ting gir slipp og forsvinner. Hvis man ikke gjør nødvendige endringer vil healing i de tilfellene mest sannsynligvis kun ha en midlertidig effekt.

Før vi inkarnerer legger vi samråd med guider/veiledere på den andre siden en plan for hva vi skal gjennom av utfordringer i det kommende livet på jorden. Om vi på grunn av vår egen eller andres frie vilje kommer på villspor i forhold til planen vi hadde, kan vi bli utsatt for omstendigheter som tvinger oss av dette sporet (sykdom, ulykker etc.) sånn at vi igjen kan gå i retning av det vi er ment å gjøre og erfare. Meningen er at vi skal "våkne opp" og huske hvem vi er. Når vi forstår at vi er en del av Gud og at vi skaper vår egen virkelighet gjennom tanker, ord og handlinger, kan vi integrere dette i vår bevissthet og skape det vi ønsker i livene våre.  

Alle handlinger har en motreaksjon. Det man sender ut får man tilbake. Det er utrolig viktig å være bevisste. Loven om tiltrekning er en realitet. Det vi gir oppmerksomhet og fokus tiltrekker vi oss. Ved å være klar over dette og bruke det bevisst hele tiden kan man manifestere det man ønsker inn i livet sitt. Redskapene man kan bruke for å holde seg frisk (være i balanse) og føle velvære/harmoni, er å jobbe med indre prosesser. Å være mye i naturen gjør godt for kropp, sinn og sjel. Meditasjon anbefaler jeg også på det sterkeste. OPPDAG hvem DU er...og følg DINE drømmer. Ikke la andre bestemme hvordan du skal leve livet ditt, og bruk heller ikke livet til å leve for noen andre...

LEV UT DITT SELV! :)

Sitat fra boken "Healing gjennom kraften av positiv tenkning" av Dr. Flora Peschek Böhmer:

"Negative årsaker er således de programmene i vår sjel, som - dersom de ikke fjernes eller blir omprogrammert i tide - en dag vil skape virkninger eller resultater. I overensstemmelse med uforanderlige kosmiske lover, vil de negative energiene av bestemte årsaker trenge inn i kroppen på et gitt tidspunkt - og resultatet er at en blir syk. Sykdom er derfor en virkning av negative årsaker som er skapt i fortiden - altså et resultat av ens egen adferd. Alle sykdommer har således sin årsak i menneskets feilaktige tenkning og levesett. Altså: det skapes intet resultat eller en virkning uten en årsak. Intet vil kunne berøre oss uten at vi selv har forårsaket dette på et eller annet tidspunkt."
"Selv-erkjennelse som en forutsetning for healing/helbredelse: Det er visselig godt å hjelpe en svekket og syk kropp med eks. naturmedisiner - slik at de svekkede selvhealende mekanismer blir reaktivisert og kroppen blir understøttet. Men for å oppnå en virkelig, langtrekkende og vedvarende healing, må de indre årsaker til sykdommen finnes og forstås. All virkelig healing kommer innenfra - hvilket allerede Paracelsus også viste. Dette forutsetter at den syke personen virkelig ønsker å gjenkjenne og avlegge den feilaktige væremåte som forårsaker sykdommen. Hver sykdom og hver fysiske skavank ønsker å fortelle oss noe. De ytre, fysiske lidelser, -tegn og symptomer er vink og antydninger til en årsak eller rot - mot det negative energikompleks som hindrer den normale flyt av de åndelige energier og krefter til organismen. På denne måten kan en sykdom være en verdifull hjelp til å spore røttene til det som stanser harmoniens strømmer i oss (altså selviskheten, hat, vedvarende negativitet osv) - og som derved hindrer de legende, healende eter- eller naturlige livskrefter. "Selv-erkjennelse (selvkjennedom) er det første skritt mot selvforbedring" - slik er det kjent i mange visdomsbøker. Dette er en sannhet som også vil skape selvhealing."

Disse sitatene minner meg om å påpeke et viktig poeng i forbindelse med healing som behandlingsmetode. Det er at man også selv, i tillegg til å motta healing, jobber med å endre på det som har skapt- og opprettholder plagene/sykdommen. Jeg kan i tillegg til å gi healing, hjelpe og veilede deg gjennom samtale på en måte som kan gjøre deg i stand til å identifisere og dermed bli bevisst på, hva som har skapt eller fortsatt skaper blokkeringer. Det er avgjørende å gjøre endringer for at ikke eventuelle plager og sykdommer skal komme tilbake, men da må man først ha et bevisst forhold til hva det er som har skapt det... Det er DU som sitter med svarene. Healing og veiledning er et verktøy og hjelpemiddel for å starte healingprosessen og i erkjennelsen av årsakene. 

Forrige side: Energikroppen | Auraen Neste side: Kanaliserte budskap