Fjernhealing | Healing | Quantum Healing Regresjon: QHHT / BQH | Kinesiologi

Kanal for healingkraften, som den er ment for deg!
Meny nederst på siden
Forrige side: Reconnective Healing Neste side: Hva kan behandles?

 

Anvendt Kinesiologi (AK)

Om Anvendt Kinesiologi:

healer,healing,fjernhealing,regresjonsterapi,QHHT,BQH,kinesiologi,balanseringAnvendt Kinesiologi (Applied Kinesiology) er en forholdsvis ny metode innenfor alternativ medisin sammenlignet med mange andre behandlingsformer. AK oppsto i 1964 og ble utviklet av den amerikanske kiropraktoren George Goodheart Jr. Senere ble det ut fra Goodheart's oppdagelser utviklet mer spesialiserte teknikker og metoder, som "Touch For Health." 

Felles for alle kinesiologi-retninger er muskeltestingen. Dette fungerer som et binært tilbakemeldingssystem som lar oss kommunisere med kroppen og identifisere blokkeringer og ubalanser. Vi kan finne ut av årsakene men også hvilke tiltak kroppen angir som mest hensiktsmessige i forhold til å avbalansere noe. Ubalanser kan være av strukturell (fysisk), kjemisk (miljø- og ernæringsmessig), mental (emosjonell) eller elektrisk (energimessig og åndelig) art.

Når vi er friske flyter energien uhindret i meridian-banene (energibaner). Om et organ er i ubalanse vil den korresponderende muskelen ikke holde (være svak) ved testing. Det betyr at det har for lite energi (underenergi). Da vil det også finnes ett organ med overenergi. Energi kan ikke ødelegges bare omformes eller overføres. Anvendt kinesiologi handler om å stimulere systemet til å gjenopprette optimal energiflyt og balanse slik at kroppen blir i stand til å helbrede seg selv (kroppens selvhelbredelsesmekanisme blir aktivert).

De fleste har hørt om akupunktur og soneterapi. AK og nyere spesialiserte former for kinesiologi bygger på den samme østlige filosofien hvor '5-elements loven', Yin/Yang og Chi er sentrale elementer. Det finnes mange retninger innen kinesiologi. Tiltak for avbalansering kan være massering, trykking, holding, tapping og/eller strykning av/på punkter, muskler, ledd og meridianer. Andre metoder som kan benyttes er mentale teknikker, fysiske øvelser, homøopatiske midler, naturmidler og kostholdstiltak.


Touch For Health:

Touch for Health er verdens mest utbredte og brukte system innenfor kinesiologi. Millioner av mennesker har erfart TFH og hatt nytte av det. TFH er et frittstående system og en egen healingform. TFH regnes som grunnlaget for alle nyere former for kinesiologi. TFH ble utviklet av Dr. John Thie basert på Dr. Goodhearts oppdagelser (AK). 


Hva er muskeltesting?

Muskeltesting er en vurdering av energiflyt og ikke en styrketest. Hvis det for eksempel testes på en arm så holdes denne strakt ut framover, ut til siden eller skrått ned foran mens håndleddet er avslappet. Det er da skuldermuskelen som belastes/testes. Ingen andre muskler skal aktiveres. Det er kun nødvendig med et gradvis økende press på cirka 1-4 kg i cirka 2 sekunder. Den som blir testet puster normalt og er avslappet i kroppen. Man skal kun holde igjen (møte testerens press) og ikke presse i mot. Om det ikke finnes eller skapes en energiblokkering ved testing så vil muskelen enkelt holde i mot fordi muskelen har nok energi, noe som ikke er tilfelle om det finnes eller oppstår en energiblokkering (muskelen gir etter).


Bruksområder: 

Anvendt Kinesiologi har veldig mange bruksområder. Blant annet blir AK benyttet ved angst, depresjon, smerter, stress og lærevansker m.m. Andre eksempler er forebygging av sykdom, øke overskudd eller mestring av forskjellige aktiviteter. Det er også mulig å teste for allergier og matvareintoleranser samt mat eller tilskudd som virker styrkende. 


Er kinesiologi trygt?

Det er få eller ingen rapporterte skader eller farer ved bruk av kinesiologi. Det er likevel viktig å tenke på at enkelte typer kosttilskudd kan påvirke virkningen av medisiner og/eller redusere behovet for medisin. Det tilrådes å konsultere en lege for å avklare slike forhold. Kinesiologi som komplementær behandlingsmetode anses å ha liten risiko for de fleste. Det er uansett viktig å ikke avslutte medisinsk behandling eller erstatte dette med kinesiologi alene.

Andre kinesiologi-baserte teknikker som jeg bruker:

Emotional Release System (ERS):

Dette er min egen variant/hybrid-versjon av et par andre lignende metoder (hvorav den ene er kjent under navnet The Emotion Code). Dette systemet bruker også muskeltesting og er fantastisk i forhold til identifisering og frigjøring av innestengte følelser/emosjonelle blokkeringer som ofte ligger til grunn for fysiske plager og/eller problemer på andre områder. Metoden er like velegnet på avstand som ved personlig oppmøte. Les mer om ERS her.

AK Shortcuts: 

AK Shortcuts består av en stor samling velutprøvde teknikker som i stor grad forenkler identifisering av ubalanser og utføring av avbalanserende tiltak. Hele AK Shortcuts serien består av 5 kurs. Disse er delt inn som AK Shortcuts 1, 2 og 3 samt kursene "The Endocrine System" og "20 conditions". Opphavsmann og lærer for disse hurtig-teknikkene er Dr. Sheldon Deal (DC, NMD, DIBAK). Jeg har tatt alle kursene. Les mer om AK Shortcuts her.

Forrige side: Reconnective Healing Neste side: Hva kan behandles?