Fjernhealing | Healing | Quantum Healing Regresjon: QHHT / BQH | Kinesiologi

Kanal for healingkraften, som den er ment for deg!
Meny nederst på siden
Forrige side: Forskning Neste side: BLU-e Healing

 

Healingmetoder

Evner, egenskaper og verktøy

Healing og fjernhealing:

Når det gjelder healing er det mine naturlige evner og egenskaper som gjør meg egnet som kanal for healingkraften. Kurs og innvielser (aktiveringer) er noe jeg senere valgte å ta for om mulig å kunne perfeksjonere arbeidsmåter og øke egen forståelse for fenomenet healing. Egne erfaringer fra arbeid med klienter er selvsagt minst et like viktig grunnlag i så måte.

Ett verktøy er BLU-e Trance Healing. Her kan du lese mer om BLU-e™ Trance Healing.
 
I tillegg har jeg tatt innvielsen The Reconnection som gjør meg egnet til å utføre Reconnective Healing™. Her kan du lese mer om Reconnective Healing.

Quantum Healing regresjonsterapi:

Det er to metoder å velge mellom:

Den ene er Dolores Cannon's velkjente metode QHHT® (Quantum Healing Hypnosis Technique). Med denne metoden kan vi i tillegg til å utforske tidligere liv, også ta kontakt med klientens "Høyere Selv" for svar på spørsmål og utføring av healing.

Den andre metoden er BQH (Beyond Quantum Healing). Dette er en nyere og mer fleksibel variant som ble utviklet av Candace Craw-Goldman. En fordel med BQH er at sesjoner kan utføres online via skjerm (tillates ikke med QHHT). Man kan oppnå det samme med begge metodene.

For mer informasjon om quantum healing regresjonsterapi (QHHT og BQH), se "Regresjons- og Healingreise med Ditt Høyere Selv" (min egen samlebetegnelse for metodene). 


Kinesiologi:

Andre verktøy jeg har til rådighet er metoder innenfor Anvendt Kinesiologi.

Touch For Health (TFH) er verdens mest utbredte system innen kinesiologi og regnes som grunnlaget for alle nyere former som har blitt utviklet. Jeg tilbyr ikke rene TFH sesjoner men har med meg kunnskap fra dette ved utføring av andre former for kinesiologi-balansering. Her kan du lese mer om Touch For Health.

AK Shortcuts består av en betydelig mengde hurtig-teknikker som gjør det enklere og raskere å teste for- og korrigere ubalanser i kroppens systemer. Oppdagelsen/utviklingen av teknikkene har hatt mange bidragsytere men den største av dem er Dr. Sheldon Deal som også skal ha æren for å ha utviklet teknikkene videre og samlet dem som eget system. Her kan du lese mer om AK Shortcuts.

Emotional Release System. Dette er et unikt egenutviklet system inspirert av et par andre lignende metoder. Etter en testperiode med et betydelig antall frivillige klienter var funnene så gode at jeg lanserte som en av mine tjenester. ERS brukes utelukkende i forbindelse med å identifisere og forløse emosjonelle blokkeringer (innestengte følelser). ERS kan også utføres på avstand ved hjelp av en stedfortreder. Her kan du lese mer om Emotional Release System.


De nevnte metodene kan hver for seg eller i kombinasjon bidra til en aktivering av kroppens iboende evne til å balansere og helbrede seg selv. Man behandler som sådan ikke sykdom men yter hjelp til selvhjelp.

 

Litt om healing og fjernhealing og faktorer av betydning:  

Jeg kanaliserer det rene hvite lyset fra kilden over på deg. Det hvite lyset har alle fargene i seg og er den høyeste vibrasjonsfrekvensen for healing. Å gi healing handler om å sette seg selv til side og bare være i prosessen uten tanker om at noe skal gjøres eller oppnås. Dette gjelder både ved nærhealing og fjernhealing. Først da flyter healingenergien fritt og uhindret (optimalt) til bruk for mottakeren i den grad denne er villig til (eller i stand til) å slippe energien inn, og i forhold til hva mottakers sjel og/eller Høyere Selv tillater av hjelp. Vi har alle en kontrakt for dette livet, og noen ganger har vi selv valgt å skulle leve med den plagen eller sykdommen vi sliter med. Vi kan også blokkere for vår egen healing bevisst eller ubevisst.

Alle plager/sykdommer har en underliggende årsak. Symptomer er kroppens måte å gjøre oss oppmerksom på at noe er galt og må endres. Så lenge symptomer har en slik funksjon vil man ikke oppleve en fullstendig healing før man har lært det man er ment å lære av det, eller når man har forstått hva årsaken er og eventuelt gjort nødvendige endringer. Det er ikke uvanlig at gamle symptomer kan henge igjen selv om årsaken ikke lenger eksisterer. I slike tilfeller vil healing kunne fjerne dette fullt og helt fordi vi er ferdige med det og ikke lenger har bruk for denne påminnelsen. I så måte er healing og fjernhealing en god hjelp i forhold til å få satt i gang de prosesser som er nødvendige for at healing skal kunne skje på sikt. Healing kan gi økt balanse, overskudd, mental kraft og indre styrke denne utviklingsprosessen.

Husk at all healing i virkeligheten er selvhealing! Healerens oppgave er å gi mottakeren muligheten til å benytte seg av kraften. Teknikker og metoder er kun verktøy på veien mot denne forståelsen og evnen. Når dette forstås og mestres har man ikke lenger bruk for dem.

En forklaringsmodell/teori på healing (ref. Iliuka), er at healing fungerer på 3 ulike frekvenser, alt etter hva man trenger healing for. Dette er;  bakgrunnen, symptomet (her og nå), og den karmiske delen. 3 ulike stadier. Man kan tenke seg disse som ulike farger/frekvenser, og at det er forskjellige kombinasjoner av disse. Videre sier Iliuka at all healing skjer ut fra den samme kilden, som alltid er tilstedeværende i ALT. Når man healer skal man heale ut fra seg selv via hendene.

Forrige side: Forskning Neste side: BLU-e Healing