Fjernhealing | Healing | Quantum Healing Regresjon: QHHT / BQH | Kinesiologi

Kanal for healingkraften, som den er ment for deg!
Meny nederst på siden
Forrige side: Lornas nakkeprolaps helbredet Neste side: Egyptisk gudinne myrdet - Magi - Healing

 

Hvorfor ditt Høyere Selv ikke healer deg

Hvorfor utfører ikke ditt Høyere Selv healing på egenhånd?

Av Olesya Marsh - 23. Januar 2017. - Fritt oversatt til norsk av Tom Arild Waagbø.

healer,healing,fjernhealing,regresjonsterapi,QHHT,BQH,kinesiologi,balansering

"Hvorfor må en klient komme til en Quantum Healing Hypnosis utøver for å få hjelp til å be sitt eget Høyere Selv om å sette i gang og utføre healing? Hvorfor gjør ikke det Høyere Selvet dette automatisk (så kraftfullt og fullt av visdom som det er), så snart klienten har manifestert et ønske om å bli healet? Trengs det virkelig en QHHT utøver for at det skal skje?" - Dette er ting som en av mine QHHT kollegaer lurte på, som følge av et spørsmål fra en av sine klienter.

Som Healer og Regresjonsterapeut liker jeg spesielt godt å jobbe med Dolores Cannons Quantum Healing Hypnosis Technique. Metoden er utformet for å opprette en forbindelse med klientens eget Høyere Selv, i den hensikt å la klienten motta healing, livsveiledning og de åndelige årsakene som ligger til grunn for bekymringer av følelsesmessig, fysisk, eller spirituell karakter.

Min kollega ønsket å få mer innsikt i dette spørsmålet gjennom de andre utøverne på vårt felles forum, The Original Quantum Healing Practitioners Support Forum. Mange fantastiske utøvere bidro til denne diskusjonen med noen interessante innsikter og ideer. Her er mine egne tanker om dette...

Fra sjelens perspektiv er aldri noen erfaring bortkastet. Sjelen dømmer heller aldri noe som negativt. Den vet at den er evig kildeenergi, at den aldri kan dø eller bli skadet på noen måte. Så sjelen/HS vil derfor aldri påta seg å avslutte (heale) noe som gir lærdom/erfaring. Sjelen ser det store bildet og har en hovedplan for sin egen vei og utvikling, hvor et enkelt liv i en hvilken som helst tidsepoke kun utgjør et liten del. Hva eksakt mener jeg egentlig med det!?

Siden vi arbeider med det åndelige riket og kvantefelt-realiteter, utfører åndelig regresjon og direkte kommunikasjon med klientens høyere sinn, må vi forstå og akseptere lovene som disse realitetene fungerer i forhold til.

Alle univers fungerer i forhold til dets egne fundamentale lover med matematisk presisjon og korrekthet. Dette (vårt) univers fungerer etter prinsippene om Fri Vilje og Loven Om Tiltrekning.

Fra kvantefysikkens perspektiv, eller til og med den nyeste vitenskapen om Biosentrisme, betyr det: - Ingenting Eksisterer Før Du Velger Å Observere Det.

Fra et åndelig perspektiv betyr det: - Du får alltid det du ber om.

Universet bedømmer aldri noe av det du ber om. Hvis du velger å lide så er det i henhold til din Frie Vilje og i følge Loven Om Tiltrekning må det bli gitt deg som du ba om det, eller som du velger å være vitne til det!

Det er her det begynner å bli mer komplisert! Universet med Fri Vilje og Loven Om Tiltrekning må som følge av sin egen definisjon, operere innenfor paradigmet om DUALITET! "Et hvert tent lys kaster i samme øyeblikk en skygge" (gammelt Wicca uttrykk). Så for å gjenforenes med Kilden (øyeblikkelig helbredelse) må vi omfavne både vårt lys og vår skygge.

Skyggen er den delen av oss som vi avviser, frykter, dømmer og til og med forsøker å utrydde ved å manifestere det som plager og sykdom. Dette er hovedårsaken og jeg tør påstå den eneste årsaken til at Høyere Selv (Lys) kommer gjennom våre klienter enten med letthet, motstand eller ikke i det hele tatt! Hvor mye av sitt skygge-selv har klienten gjenkjent, akseptert, prosessert, omfavnet, integrert og eventuelt løst opp?!

Det Høyere Selvet healer deg ikke av seg selv fordi; DU ER IKKE SYK.

Din ERFARING av sykdom eller lidelse er et desillusjonert og sovende sinn! Så lenge du tror at Skyggen er virkelig kan du ikke omfavne Lyset. Du må først fjerne det som blokkerer bevisstheten din fra kjærlighetens tilstedeværelse, som er din naturlige arv (Et Kurs I Mirakler).

Plager, sykdom, lidelse, smerte... er alle FRYKT! På et nivå i sinnet gjorde du et valg som resulterte i din erfaring av frykt! Bare å manifestere ønsket om å helbrede frykten helbreder den ikke. Du må med din frie vilje velge å bli bevisst på kjærlighetens tilstedeværelse på det nivået i sinnet hvor du først valgte frykt-illusjonen.

Dette er hvorfor vi bruker regresjonsteknikker, -for å lede våre klienter til det som er hovedårsaken til problemet. Til sannheten og BEVISSTHETEN av kjærlighetens tilstedeværelse. Fri vilje og Loven om Tiltrekning er alltid i aksjon. Du kan ikke manifestere det motsatte av noe som du fremdeles tror er sant! To motstridene valg kan ikke oppta den samme realiteten!

"Det motsatte av kjærlighet er frykt, men det som er altomfattende kan ikke ha en motpol." (Et Kurs I Mirakler.)

I min ydmyke mening og som et resultat av mange års arbeid med dyptgående regresjon med mange mennesker, har jeg blitt overbevist om at det ikke er Høyere Selv som utfører healingen, men DU! Høyere Selv/Sjelen/Kilden er KJÆRLIGHET. Kjærlighet er altomfattende, har ingen motsetninger og krever ingen korrigeringer eller healing...

"Det er ikke skjeen som bøyer seg, det er bare deg selv." (The Matrix.)

Hvis for eksempel det Høyere Selvet til klienten min informerer meg om at hennes leverkreft hovedsaklig manifesterte seg som følge av selvbebreidelse, giftige tanker eller at hun ikke tilgir sin kjære etc... vil det være poengløst å be Høyere Selv om å helbrede kreften hvis ikke klienten i fortsettelsen velger å elske seg selv, tenke bedre tanker eller tilgir sin kjære! På samme måte, hvis Høyere Selv tilbyr klar veiledning til klienten og råd om tiltak hun kan gjøre for å returnere til en erfaring av velvære eller en helbredet kropp, vil ingen endring skje hvis klienten ignorerer rådene eller lar være å foreta de endringene hun ble fortalt hun kunne gjøre!

Bare fordi du vet bedre betyr ikke at tenåringen din vil akseptere veiledningen din, eller at du på noen måte vil tvinge din korrigering på ham eller henne. Din Sjel/Høyere Selv/Kilde er en perfekt forelder fordi den elsker deg nok til å la deg gå den veien du selv ønsker. Selv om barnet er av ditt kjøtt og blod, har det sin egen sjele-identitet. Alt du kan håpe på er at livet med tiden vil lære det å ære sine røtter eller forstå din visdom, kjærlighet og dedikasjon for sitt eget velbefinnende, og komme til deg av egen fri vilje for komfort, hjelp og veiledning.

Fordi, fra sjelens perspektiv er ingen erfaringer bortkastet. Sjelen dømmer heller ingenting som negativt. Sjelen vet den er evig kildeenergi som aldri kan dø eller bli skadet på noen måte. Så sjelen tar ikke på seg oppgaven med å avslutte en læringsprosess fordi alle erfaringer har verdi. Sjelen valgte ikke å lide, men du gjorde det...

"Ingenting virkelig kan trues -  ingenting uvirkelig eksisterer." (Et Kurs I Mirakler.)

Det Høyere Selvet healer deg ikke - fordi du ikke er syk! For å HELES må du foreta et valg av KJÆRLIGHET på det rette nivået av sinnet! Men fra å observere mine egne klienter og deres reiser i etterkant av besøket hos meg, står det klart for meg at selv om du opplevde mirakelet ditt og ble kvitt symptomer på frykt (plager, smerte, sykdom), må du fremdeles fortsette å velge KJÆRLIGHET for å opprettholde erfaringen av fravær av frykt. Med andre ord, fortsette med å VÆRE helbredet!

I min egen QHHT sesjon i Norge hos Tom Arild Waagbø (Matrixhealing.no), sa mitt Høyere Selv: "Menneskeheten står fast. De glemte seg selv og og de glemte sine foreldre. Men hvordan vekker man opp et barn som har et mareritt? Man kan ikke riste det til det våkner, da det ville skapt sjokk og traumatisere barnet enda mer. Man må bli en del av marerittet og derfra forsiktig bringe det tilbake og ut fra ut fra innsiden av drømmen!"

Også vi, healerne og utøverne, må våkne fra våre illusjoner. Vi også må jobbe med å løse opp våre skygger og frykt, og fortsette med å velge Kjærlighet daglig på alle nivåer av sinnet. Dette er grunnen til at så mange trodde på- og var så inspirerte av Dolores Cannon (skaper av QHHT teknikken). Hun hadde ingen frykt og snakket kun om kjærlighet! Hun føltes som Hjem for mange av oss!

Det er ikke det at våre klienter trenger oss QHHT-utøvere for å helbrede seg selv, vi bare hjelper dem med å nå de riktige nivåene av sinnet hvor vi sammen kan gjøre jobben med å fjerne blokkeringene til bevisstheten om kjærlighetens tilstedeværelse, sånn at de kan helbrede seg selv!

©Olesya Marsh
Regresjon- og hypnoterapeut, Healer, Workshop fasilitator.

"Jeg er en healer av sjelens hjerte, intuitiv empat og fryktløs utforsker av Den Store Bevissthet... Jeg tilbringer mitt arbeidsliv innen områder av det ukjente, vandrende gjennom de underbevisste daler av andres smerte og frykt, for forsiktig å lede dem til hjertet og kjernen av deres eget Lys... Det finnes intet annet sted jeg heller ville være!"


 <<< Quantum Healing sesjonshistorier - innholdsoversikt

Les om tjenesten Regresjons- og Healingreise med Ditt Høyere Selv (QHHT og BQH).