Forrige side: Emotional Release SystemNeste side: Informasjon om priser

 

Regresjons- og Healingreise med Ditt Høyere Selv

QHHT i Norge: Østlandet - Østfold - Fredrikstad

NB! Avsnittet "FOR POTENSIELLE KLIENTER - VIKTIG" må leses innen bestilling og oppmøte!

HEALING AV FRAMTIDEN ER NÅ

"Regresjons- og Healingreise med Ditt Høyere Selv" (Quantum Healing Hypnosis Technique) er en fantastisk måte å starte prosessen med å finne ut hvem du er, hva meningen med livet ditt er og hvordan DU kan helbrede deg selv fysisk, følelsesmessig, mentalt og åndelig. Metoden gir deg en unik mulighet til å sette i gang din personlige prosess for healing, innsikt, forståelse og utvikling. "Ditt Høyere Selv" (omtales heretter HS) er med deg hele tiden og tar deg dit du trenger å gå for at dette kan skje. Veien mot en ny forståelse og opplevelse av livet du lever NÅ og "Ditt Virkelige Deg", begynner med reisen til et eller flere av dine tidligere liv. Min oppgave er å fungere som tilrettelegger, guide og medhjelper for deg på din personlige reise, på lignende måte som ved tradisjonell regresjonsterapi.

NÅ TILGJENGELIG PÅ KRÅKERØY I FREDRIKSTAD

Livet venter ikke på noen så la meg hjelpe deg med å leve i takt med det. "Regresjons- og Healingreise med Ditt Høyere Selv" kan gi fornyet energi, et oppløftet vesen og velbalansert kropp. Metoden kan benyttes ved alle typer plager, smerter og sykdom eller i forhold til problemer på andre områder i livet.

Ditt Høyere Selv (HS) har informasjon om alt som noen gang har hendt sjelen din i alle tidligere liv (og samtidige/parallelle liv). Vi skaper våre erfaringer bevisst og ubevisst. Noen av de vanskelige situasjonene og problemene vi møter på kommer som et resultat av hendelser fra tidligere liv som vi har dratt med oss inn i dette livet. Ved å se på disse vil vi kunne gi slipp på det som har vært med på å prege oss negativt når vi forstår hva som skjedde og hvorfor. Denne teknikken gir deg en unik mulighet til å kunne kommunisere med HS for å få svar, innsikt, healing og eventuelt personlige beskjeder, råd eller veiledning i forhold til ting som har verdi for deg. Svarene bidrar til forløsning av negative følelser som ikke lenger gagner deg og hjelper deg med å sette livet ditt i perspektiv. Å være på jorden har gitt oss mange spørsmål om virkeligheten av det livet vi lever. Alle mennesker har en mening og en livsoppgave. Livet kan være fantastisk, fredfullt og oppfyllende når vi bare oppdager hvem vi er og hva vi er her for å gjøre og lære. La meg hjelpe deg med å oppdage Ditt Virkelige Deg!

"Det Høyere Selvet" er det selvet som eksisterer i full forståelse for oppsamlingen av erfaringer som ennå ikke har blitt forstått av det bevisste selvet. Det bistår med å oppnå healing samt videre programmering av framtidige opplevelser/erfaringer."
 
"Det Høyere Selvet kan velge å kommunisere med entiteten mens det befinner seg mellom livene eller er inkarnert i en fysisk kropp hvis de riktige banene/kanalene i sinnets røtter er åpnet." ~Ra

Ra ble kanalisert gjennom Carla Rueckert 1981-1984

Ps! Selv om du ikke tror på reinkarnasjon eller tidligere liv så er dette en metode som uansett vil kunne være til god hjelp for deg. QHHT kan benyttes i forhold til det aller meste og er både enkel og likevel kraftfull. Du vil kunne ha en direkte tilgang på informasjonen du har i deg fra alle de opplevelsene du noen gang har hatt i nåværende eller tidligere liv, og på den måten finne årsakene til ting som preger- og påvirker deg negativt. Kommunikasjonen med din høyere bevissthet (ditt Høyere Selv) kan gi deg ytterligere svar på dette, i tillegg til healing som du tillates i forhold til din nåværende situasjon.

I videoene nedenfor forteller Dolores Cannon om den unike regresjonsteknikken hun selv utviklet og perfeksjonerte i løpet av en 40 års periode. Jeg er utøver av metoden og tilbyr dette som en av mine tjenester. Jeg oppfordrer deg til å se BEGGE videoene.

  

Det er greit å ha forventninger så lenge de ikke er spesifikke i forhold til utfallet av sesjonen. Vi kan aldri vite hvor vårt Høyere Selv tar oss, og hvilke svar og healing vi er tiltenkt ('Høyere Selv' blir kalt 'The Subconscious' eller 'The SC' i videoene). Ikke alle opplever fantastiske og mirakuløse ting som det fortelles om i bøkene/videoene til Dolores. Still med blanke ark og stol på at du får det du er ment å få. Opplevelser, svar og og healing er alltid individuelle. Ingenting er tilfeldig. Selv "små" ting kan ha stor innvirkning på DITT liv, nettopp fordi det er til deg!

Video: QHHT instruktør og utøver Julia Cannon (Dolores`datter) snakker om ting som er viktig for klienter å tenke over/vite i forbindelse med teknikken.

Bilde av sertifikat: Mine kvalifikasjoner er QHHT level 2.

Svar på spørsmål, uttalelser og misforståelser i forbindelse med QHHT.

QHHT Artikler og Healinghistorier

ALL TEKST NEDENFOR ER VIKTIG Å LESE FØR EVENTUELL BESTILLING / OPPMØTE

INFORMASJON OM PRISER OG BESTILLING

"Regresjons- og Healingreise med Ditt Høyere Selv" er en investering som koster kr. 2500,-. Dette inkluderer digitalt lydopptak som sendes til deg på epost etter endt sesjon. Hvis du er minstepensjonist, ufør eller student betaler du honnørpris på kr. 1900,-. 

NB! Ved bestilling, oppgi årsak til at du ønsker å ha en QHHT-sesjon. Har du noen form for nedsatt funksjonsevne eller sykdom skal dette oppgis. Ønsket dato for sesjonen må minst være 3 dager fram i tid! Jeg forbeholder meg retten til å kunne avvise klienter. 

- Vennligst forsøk å unngå og legge inn bestilling for en dato som er flere uker/måneder fram i tid (gjelder spesielt i sommerhalvåret). Det beste er 3-10 dager før datoen du ønsker å komme. Det gjør det enklere for meg å bekrefte om datoen passer eller ikke (jeg kan i perioder være bortreist i forbindelse med ferie, familiebesøk eller annet). PS! Jeg utfører IKKE regresjoner på lørdager. Søndager kun i spesielle tilfeller.

All informasjon nedenfor SKAL LESES. Teksten inneholder viktig informasjon, praktiske opplysninger og råd/veiledning i forhold til forberedelser (du må lage deg en liste med spørsmål).

- Det er ikke anledning til å ha med seg andre inn til sesjonen. Du må være ditt eget ønske å ha en sesjon. Du må være minst 18 år.

GENERELL OG PRAKTISK INFORMASJON DU MÅ LESE INNEN SESJONEN

Tiden vi bruker på en sesjon varierer fra 4 - 6 timer. NB! Oppmøte/oppstart kl. 10.00.

I løpet av sesjonen utforsker vi ett eller flere av dine tidligere liv mens du er i en avslappet tilstand av transe på linje med dyp meditasjon, og hvor hjernebølgesvingningene senkes til dyp Alfa og/eller Theta-nivå. Dette er mellomstadiet mellom våkenhet og søvn. Vi kontakter også ditt Høyere Selv for å få svar på aktuelle spørsmål, finne årsaker til ubalanser og blokkeringer og be om korrigering/forløsning av dette (healing). Ditt HS er alltid med deg fordi det er en del av deg. Det ønsker å hjelpe deg og vil derfor opprette en sterkere kontakt med deg når vi ber om det, og gjøre deg i stand til å kanalisere det gjennom deg når du tillater det. Det kan sies å være en tilstand hvor et høyere aspekt av bevissthet er tilgjengelig. Det er denne bevisstheten vi kommuniserer med. HS er total og ren kjærlighet. En fantastisk energi som kan utføre mirakler. HS kjenner deg og vet absolutt alt om deg. De vet også hvorfor du har kommet og hva du er ment å skulle få hjelp med. HS ser det «store bildet». Ditt HS passer på deg og beskytter deg. Ingenting vil bli sagt eller gjort mot din vilje.

Din intensjon for sesjonen er viktig! Med det samme du har tatt avgjørelsen om å komme vil ditt HS begynne å forberede seg, slik at du får svarene og healingen som er ment for deg. Ditt bevisste sinn trenger å bli påminnet at det skal ta plass i baksetet på turen. Det er HS som er sjåføren og tar deg dit du trenger å reise for å finne svarene og motta healing.

Alt blir tatt opp med lydopptaker, og du vil få tilsendt lydfilen i etterkant slik at du kan høre gjennom det som ble sagt så mange ganger du vil. Det er viktig at du hører på lydopptaket når du har fått det fra meg. Det forsterker virkningen av det du ble gitt, og gir deg mer innsikt, forståelse, utvikling og healing for hver gang du lytter til det! Å gjennomgå en slik sesjon kan sammenlignes med å ha hatt en livlig drøm, og derfor kan minnene fra din personlige reise raskt forsvinne fra minnet. Legg merke til drømmene dine de første dagene etter sesjonen (som regel 3 dager). I løpet av dette "vinduet" vil det være lettere for ditt HS å nå gjennom og kommunisere med deg mens du sover. Noen ganger vil man trenge litt tid til å bearbeide det som har skjedd, og spesielt når noe meningsfullt har skjedd i løpet av så kort tid. Viktig informasjon kan bli gitt til deg som du ikke vil gå glipp av. 

Jeg har taushetsplikt og verner om deg som privatperson! Jeg vil aldri gi informasjon eller opplysninger om deg videre til en tredjepart. Ingen papirer, eventuelt med unntak av klientkort med opplysninger om navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, yrke etc., blir tatt vare på av meg. Jeg har en profesjonell holdning til dette. Ting du forteller meg om trenger jeg kun å vite på grunn av det arbeidet vi skal gjøre. Etterpå har det ingen interesse for meg mer. Det blir mellom deg og meg. UANSETT HVEM DU ER OG HVA DIN HISTORIE ER SÅ GARANTERER JEG AT DU VIL BLI MØTT MED VENNLIGHET, RESPEKT OG SOM ET MEDMENNESKE. JEG DØMMER INGEN! 

I hovedtrekk vil sesjonen se slik ut: 

1. Forberedelser: 

Dette inkluderer en "bli-kjent" del og gjennomgang av spørsmålene du har tatt med. (Lag en liste med spørsmål før du kommer. Bruk god tid på å tenke gjennom hva du vil spørre om. Lenger nede på siden finner du en liste med eksempler, men husk på at spørsmålene skal være DINE. Du trenger å spørre om de tingene du mener kan ha størst betydning for din vekst/utvikling. Det er selvfølgelig også mulig å spørre om ting du er spesielt interessert i eller har en generell nysgjerrighet for.) 

Denne delen tar vanligvis 1-2 timer. Det kommer i hovedsak an på intervju-delen hvor du får muligheten til å fortelle mer inngående om hvem du er, om livet ditt og bakgrunnen for at du ønsker en sesjon. For at sesjonen skal bli så produktiv som mulig er det viktig at nødvendig informasjon om deg og bakgrunnen for spørsmålene dine kommer fram. Noe av dette vil være:

-Navn, alder, eventuell jobb, interesser og bakgrunn for ønsket om å ha en sesjon. 
-Personlig historie. En gjennomgang av hovedhendelsene i livet ditt (ting som har preget deg på godt og vondt).
-Hovedpersoner du har og/eller har hatt i livet ("Rolleliste").
-Eventuelle fysiske, psykiske/mentale og/eller følelsesmessige ubehag/plager og sykdom.

I tillegg brukes tid på å gi deg nødvendig forhåndsinformasjon og instruksjoner i forbindelse med det vi skal gjøre.

2. Regresjonsdelen: 

Etter at vi er ferdige med forberedelsessamtalen kommer vi til den delen hvor du legger deg ned for å slappe av. Du vil da bli guidet ned på et dypt nivå av transe hvor du vil være veldig avslappet og sansene forsterket. Forskjellen på denne teknikken og annen regresjon er at vi jobber på et noe dypere nivå, gjennom bruk av en unik framgangsmåte som er spesielt utviklet for metoden. Den avslappede tilstanden kan beskrives som en halvbevisst tilstand mellom våkenhet og søvn. På dette nivået vil du være i stand til å oppleve tidligere liv og få kontakt med Ditt Høyere Selv for svar og healing. Det kan også være parallelle liv eller scener fra ditt nåværende liv. Denne delen tar vanligvis inntil 2 timer. PS! Noen ganger kan det man opplever være scener eller en tilstand av væren fra noe man ikke har erfart i et annet liv (eller som menneske), men en virkelighet som matcher det man har behov å erfare i forbindelse med ens eget liv og utvikling. Å tro eller mene at det man ble vist er usannsynlig å ha opplevd i et virkelig liv kan derfor stemme, da det kan være delte minner fra alle slags livsformer og eksistenser. Det viktige er at det tjener sin hensikt som det er ment for deg.

3. Oppsummeringssamtale: 

Den siste delen bruker vi til å ta en oppsummering av det viktigste fra regresjonsdelen. Først snakker vi litt om hvordan du opplevde det hele. Etterpå går vi gjennom og diskuterer ting du ble vist og fortalte om fra tidligere liv, samt eventuelle svar, healing og beskjeder som ble gitt.

HA GOD TID! Du må i utgangspunktet ha god nok tid på deg til å kunne være hos meg i minst 6 timer (selv om det kan ta kortere tid). Altså, ikke ha andre ting du skal rekke som gjør at du kan være/bli stresset i forhold til tiden! Det er viktig at du slapper godt av. Husk dette når vi eventuelt skal sette opp en avtale.

KLÆR: Det anbefales at du har på deg klær som er komfortable å ligge i og ikke strammer. Du ligger på en madrass under regresjonen for å ha bevegelsesfrihet og samtidig kunne slappe mest mulig av. Jeg har et utvalg av tepper og puter som du kan bruke som du vil.

MAT og DRIKKE: Sørg for å ha spist godt på forhånd. Har du ett stykke reisevei i tillegg til de ca 4-6 timene sesjonen varer, blir det lenge å gå uten mat. Ta derfor gjerne med deg NOE ENKELT å spise (f. eks. bananer, en ferdigsmurt matpakke eller annet). Da kan du spise like før eller etter sesjonen. Det er også mulig å legge inn en kort matpause under forhåndssamtalen, før selve induksjonen. Godt vann er tilgjengelig på behandlingsrommet.

TIPS/ANBEFALING: Spis sunt og drikk rikelig med vann i dagene før sesjonen. Dette kan i følge Dolores ha betydning i forhold til cellenes funksjon og evnen til å endre bevissthetsnivåer. Som et ledd i forberedelsene kan det også anbefales å øve seg på hente fram minner og bruke sansene. Du kan gjøre det ved å lukke øynene og tenke på et sted, situasjon eller hendelse som du husker. Start først med å puste godt ned i magen noen ganger (gjennom nesen), og kjenn at du blir mer og mer avslappet for hver gang du puster ut (gjennom munnen). Fremkall så et minne og legg merke til følelsene og detaljene i det du observerer.

La vennligst være å drikke kaffe eller andre koffeinholdige drikker 2-3 timer før sesjonen. Dette gjør det lettere for deg å oppnå den gode og dype avslappende tilstanden som er viktig. Hvis du skal møte hos meg tidlig på formiddagen så ikke dropp kaffen, men begrens inntaket til 1 kopp. (Tid for oppmøte er normalt kl. 10.00).

Et vanlig spørsmål mange har om hypnose er om alle kan bli hypnotisert. Om dette sier Dolores Cannon:

"Kraften av tro er sterk. Hvis du har noen tvil om du kan bli hypnotisert så er det en sjanse for at du ikke lar deg selv gå særlig dypt. Hvis du forstår hva hypnose er og vet at du har kontroll og føler deg trygg og komfortabel sammen med en sertifisert utøver, vil komfortnivået ditt fortelle deg om du kommer til å tillate deg selv å bli hypnotisert. Alle kan bli hypnotisert hvis de ønsker det og er trygge på det."

Du må ikke innta alkohol eller andre rusmidler før en sesjon. Under intervjuet vil jeg at du fullt ut skal kunne forstå hva det hele dreier seg om, og hva du kan forvente deg under sesjonen. Dette sikrer at du får en så god sesjon som mulig.

PARKERING: Vennligst benytt gjesteparkeringen til Langåsen Borettslag (skiltet), som ligger ca 50-60 meter fra leiligheten. Ring meg om du trenger hjelp til å finne fram. Jeg kan eventuelt møte deg på parkeringen om ønskelig.

PS! Om du bor ett stykke unna og skal reise med buss eller tog til Fredrikstad så kan jeg hente deg på buss- eller togstasjonen og kjøre deg tilbake igjen etter endt sesjon. Gi beskjed ved bestilling om du ønsker dette! Jeg tar 100 kroner for denne servicen. Det blir billigere enn å ta drosje fram og tilbake. Å gå fra sentrum (buss-stasjonen) tar omtrent en halv time. Noe mer om du går fra togstasjonen. 

FORBEREDELSER (viktig!)

Forbered en liste med spørsmål om ting du ønsker å få svar på som har med deg og ditt liv å gjøre. Det kan være hva som helst. Har du ønsker om å få healing i forhold til spesifikke sykdommer/plager eller andre ting, så ta med dette på listen også. Det er ingen regel på hvor mange spørsmål du kan lage deg, da dette er helt individuelt. En retningslinje kan være 10 - 20 spørsmål (+/-). Har du flere eller færre er det også greit. Jeg garanterer ikke at du får svar på alle, eller om du får svar i det hele tatt. Det avhenger av mange faktorer. Det blir som det blir. Stol alltid på at det som skjer er det som er ment å skulle skje. 

VIKTIG! Sett gjerne spørsmålene i prioritert rekkefølge etter hvor viktige de er for deg. Eventuelle healingspørsmål kan med fordel samles og skrives etter de andre spørsmålene på listen. Husk at det skal være en LISTE MED FERDIG FORMULERTE SPØRSMÅL. Altså IKKE stikkord eller forklaringer som jeg må bruke tid på å tolke og omforme til spørsmål. Skriv ryddig og lesbart sånn at det er lett for meg å lese det. TIPS: De beste spørsmålene er spørsmål som gir et fortellende svar (ikke ja/nei svar). 

NB! Spørsmålene skal tas med til sesjonen og IKKE sendes til meg på forhånd.

Eksempler på spørsmål:

-Hva er meningen med livet mitt (hva er min livsoppgave)?
-Har jeg levd med noen av hovepersonene i livet mitt før? I tilfelle, i hva slags forhold?
-Jeg har et vanskelig forhold til min søster. Hva er grunnen til det og hvordan kan det løses?
-En gang hadde jeg en merkelig (drøm, følelse, hendelse). Hva var det som skjedde, og hvorfor?
-Hvordan kan jeg utvikle min intuisjon og psykiske evner?
-Hva er det beste jeg kan gjøre for min åndelige utvikling?
-Jeg har alltid hatt en stor interesse for (ting/emne). Hva er grunnen for det?
-Kan jeg møte min åndeguide eller skytsengel?
-Jeg har hatt astma siden fødselen. Hvorfor? Kan det helbredes?

I tillegg vil jeg anbefale at du har en klar intensjon for hva det er du ønsker å oppnå med sesjonen. Bestem deg for dette så fort som mulig sånn at ditt HS kan begynne jobben med å forberede deg allerede nå. Når du har intensjonen klart for deg og har tatt avgjørelsen om å komme, er alle forutsetningene til stede for at du kan få en god opplevelse i forhold til den hjelpen og de svarene du søker. Ikke vær overrasket om det oppstår endringer og forbedringer i livet ditt allerede før sesjonen! Vær spesielt oppmerksom på drømmer, meningsfulle sammentreff og synkronisiteter som kan manifestere seg.

PS! Det også mulig å hjelpe noen man har et nært forhold til uten at personen selv er tilstede gjennom å fungere som surrogat for vedkommende. Det kan være aktuelt i tilfeller hvor noen på grunn av alvorlig sykdom, funksjonshemming, alder, økonomi eller av andre årsaker ikke kan møte- eller gjennomføre en sesjon selv. Hvis den som skal hjelpes er myndig, forutsettes det at personen har gitt sin tillatelse til det på forhånd. Det er ikke nødvendig om det gjelder egne barn. Ei heller i forhold til personer som ikke er i stand til å uttrykke et slikt ønske selv, men hvor en nær omsorgsperson ber om hjelp for personen ut fra sin overbevisning om at vedkommende ville samtykket. Det er mulig å få svar på spørsmål og be om healing på denne måten. 

ALL HEALING ER I VIRKELIGHETEN SELVHEALING

Viktig! Ikke forvent deg mirakler selv om det er fullt mulig at det kan skje! Det er IKKE JEG som utfører eventuell healing som blir gitt underveis. Det er det deg selv og "høyere krefter/Ditt Høyere Selv" som avgjør og eventuelt utfører. Min oppgave er å guide deg og gjennomføre opplegget.

Du kan tillates healing i forhold til noe, mens du ikke tillates det i forhold til andre ting. Det spørs hva det er og hvilken type "kontrakt" du har for dette livet, og hvorvidt du er ferdig med noe du skulle erfare, lære eller innse/forstå. Fri vilje overstyrer alt. Derfor må du selv ville det! Du må også være villig til å jobbe med deg selv og eventuelt gjøre nødvendige endringer for at ikke symptomene skal komme tilbake. I andre tilfeller vil det ikke kreves noe etterarbeid fra din side, noe som betyr at healingen er permanent. 

Healing kan skje umiddelbart men også over noe lengre tid. Det kan også skje en delvis healing. Det vil si at healingen ikke er fullstendig. Dette kan ha forskjellige årsaker. Noen mennesker har på et sjeleplan selv valgt å erfare å være syk/ha en sykdom, og vil da ikke få hjelp i forhold til dette mens andre bevisst ønsker å være syk av forskjellige grunner, uten å ville innrømme det. Da vil den frie viljen til denne personen hindre healingprosessen. Healing er kun mulig om du selv vil det!

NB! Flertallet av klienter husker mye av det de opplevde mens de var i transe/hypnose men fordi opplevelsene kan sammenlignes med livlige drømmer så kan de forsvinne raskt fra minnet. Selv om man er dypt avslappet hender det at noen føler seg så bevisst tilstede at de feilaktig tror at de ikke er i transe. Hypnose er ikke en "narkosetilstand". Faktisk så forsterkes sansene og man blir mer fokusert og oppmerksom noe som gjør at man kan legge merke til de inntrykkene man får. Det at man føler seg tilstede og vet hva som foregår er helt normalt og har INGEN betydning i forhold til utbyttet av sesjonen. Det er heller ikke uvanlig å ha tvil i forhold til informasjon, svar og healing som blir/ble gitt. AKSEPTÈR OG STOL PÅ at det var akkurat det du hadde behov for (og var klar for) og at ingenting var tilfeldig. Husk at fantasien kommer fra det ubevisste sinnet som er nøkkelen til all den viten du/sjelen innehar.

Erfaringer tilsier at det å LYTTE TIL OPPTAKET er av stor betydning for utbyttet av sesjonen. Hør på opptaket så fort du kan etter sesjonen og fortsett å høre på det i tiden framover. Jo oftere du lytter til det desto bedre er det. Dette for å integrere og forsterke opplevelsen samt de innsikter, svar, råd og healing du har fått.

NB! Benytt hodetelefoner når du spiller av opptaket. Spesielt om du benytter bærbar-PC, nettbrett eller mobil. Dette sikrer en god nok lydgjengivelse.

For å bestille, gå til bestillingsskjemaet. 

 

"Du kan ikke definere deg selv i forhold til dine ytre omgivelser, men i forhold til ditt høyere indre vesen. Tenk på deg selv som en manifestasjon av 'noe' høyere. En slags høyere frekvens. Dette er den synlige forståelsen, og det vet du. For du kan ikke se atomer kan du vel? Du kan såvisst ikke se kreftene som holder atomene sammen. Der, i mikrokvanteverdenen, ligger svaret på alt. Vi kan ikke forstå det med vårt logiske og rasjonelle sinn, men vi føler det, intuitivt. Få deg selv på linje med disse greiene og du vil STRÅLE som solen." RUSSEL BRAND

 

Del på Facebook